Uitleg, oefenen en opdrachten

 

◄ start

Inhoud Netwerk Klas 3 Bb Kb Gl/Tl 3e editie

 

3e klas  basis

 

 

Hoofdstuk 1

Plaatsbepalen   Geodriehoek   Kijklijnen 

 

 

Hoofdstuk 2

Assenstelsel    Coördinaten   Coördinatenpuzzels   Grafieken   Formules 

Vergroten (opdrachten)

 

 

Hoofdstuk 3

Afronden   Rekenregels   Eenheden  Tijdrekenen  Schatten   Breuken

 

 

Hoofdstuk 4

Statistiek    Boomdiagram   Wegendiagram

 

 

Hoofdstuk 5

Hoeken berekenen   Omtrek     Oppervlak   Op Schaal

 

 

Hoofdstuk 6

Formules   Rekenschema’s 

 

 

Hoofdstuk 7

Verhoudingen   Procenten   Breuken

 

 

Hoofdstuk 8

Aanzichten   Doorsneden   Uitslagen

 

 

Hoofdstuk 9

Grafieken   Rekenschema’s    Inklemmen   VU-grafiek

 

 

Diversen

Stage-opdracht

 

 

 

 

3e klas  kader  gl/tl

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Coördinaten  Hoeken tekenen   Geodriehoek   Kijklijnen  Plaatsbepalen   

Symmetrie   Omtrek   Oppervlak   Vergroten (factor)  

 

 

Hoofdstuk 2

Assenstelsel   Coördinaten   Coördinatenpuzzels   Grafieken   Formules

 

 

Hoofdstuk 3

Schatten   Rekenregels   Afronden  Voorvoegsels    Eenheden

Verhoudingen   Procenten   Breuken

 

 

Hoofdstuk 4

Statistiek

 

 

Hoofdstuk 5

Hoeken berekenen   Coördinaten 3d    Doorsneden   Inhoud

 

 

Hoofdstuk 6

Formules    Rekenschema’s

 

 

Hoofdstuk 7

Boomdiagram   Wegendiagram   Statistiek

 

 

Hoofdstuk 8

Pythagoras    Op Schaal  

 

 

Hoofdstuk 9

Exponentiële groei  Inklemmen   Rekenschema’s   Vergelijkingen   Balansmethode 

Hoofdstuk 10

Goniometrie 

 

 

Hoofdstuk 11

Periodiek verband   3e macht   Wortelverband    Hyperbolisch verband  

 

 

Diversen

Stage-opdracht

logo%20wim

 

 

◄ start